:::

Tsing Hua Professor of Natural Sciences, Tsing Hua Distinguished Chair Professor, Tsing Hua Chair Professor and Distinguished Professor

Tsing Hua Professor of Natural Sciences,

Tsing Hua Distinguished Chair Professor,

Tsing Hua Chair Professor and Distinguished Professor

Year

Title

Laureate

2003

Tsing Hua Professor of Natural Sciences

(THPNS)

W.H. Lin (Math)

J. Yu (Math)

J. T. Lue (Phys)

S. L. Chang (Phys)

K. R. Chu (Phys)

H. C. Ku (Phys)

F. Shu (Phys)

Y. Chi (Chem)

C. C. Liao (Chem)

C. S. Chung (Chem)

R. S. Liu (Chem)

C. K. Sha (Chem)

C. H. Cheng (Chem)

H. J. Liu (Chem)

A. Chao (Stat)

 

2004

THPNS

D. Chang (Phys)

R. N. Kwo (Phys)

2005

THPNS

W. W. Lin (Math)

 

2006

Tsing Hua Distinguished Chair Professor

(THDCP)

J. Yu (Math)

K. R. Chu (Phys)

S. L. Chang (Phys)

R. S. Liu (Chem)

C. H. Cheng (Chem)

A. Chao (Stat)

Tsing Hua Chair Professor

(THCP)

W. H. Lin (Math)

W. W. Lin (Math)

S. B. Hsu (Math)

J. T. Lue (Phys)

H. C. Ku (Phys)

C. C. Liao (Chem)

C. S. Chung (Chem)

C. K. Sha (Chem)

J. R. Hwu (Chem)

K. J. Chao (Chem)

C. Yu (Chem)

H. J. Liu (Chem)

Y. Chi (Chem)

S. T. Tseng (Stat)

Distinguished Professor

(DP)

C. L. Shen (Math)

S. Gwo (Phys)

C. C. Chi (Phys)

S. Y. Chu (Chem)

2007

THDCP

W. W. Lin (Math)

 

DP

W. F. Liaw (Chem)

S. C. Hung (Chem)

2008

THDCP

R. N. Kwo (Phys)

 

DP

W. C. Wang (Math)

S. C. Chen (Math)

2009

THCP

C. L. Pan (Phys)

M. K. Chuah (Math)

DP

S. L. Wang (Chem)

 

2010

THDCP

S. B. Hsu (Math)

Y. Chi (Chem)

THCP

S. Gwo (Phys)

S. L. Wang (Chem)

DP

C. T. Chen (Chem)

 

2011

DP

K. C. Chen (Math)

 

2012

DP

X. G. He (Phys)

 

2013

THDCP

S. L. Wang (Chem)

 

THCP

C. S. Chu (Phys)

 

2014

DP

D. Y. Yan (Math)

H. H. Lin (Phys)

K. Cheung (Phys)

 

2015

THDCP

J. R. Hwu (Chem)

 

DP

I. A. Yu (Phys)

 

2016

DP

C. C. Lin (Chem)

 

2017

THCP

K. Cheung (Phys)

 

DP

C. K. Ing (Stat)

 

2018

THCP

I. A. Yu (Phys)

 

DP

C. Y. Chang (Math)

C. Y. Mou (Phys)

H. Y. Huang (Chem)

A. Kong (Astro)

2019

THCP

W. F. Liaw (Chem)

 

DP

Y. C. Tsai (Chem)

 


 

最後修改者 : 2019-07-04 14:48:18